Vakbekwaamheid

De leerkracht is de spil van goed onderwijs. Leerkrachten hebben grote  invloed op de schoolloopbaan van kinderen. Er worden hoge eisen gesteld aan de didactische, pedagogische en communicatieve vaardigheden van de leerkracht. Het is noodzakelijk dat leerkrachten zich blijven professionaliseren en hun leerkrachtvaardigheden aanscherpen. Dit is vastgelegd in de Lerarenagenda 2013-2020. Ons complete aanbod is gericht op het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden en het verhogen van de onderwijskwaliteit. Wij bieden cursussen, advies- en begeleiding voor leerkrachten, schoolteams en besturen.

Inspirerende workshops

  • Coöperatief leren
  • Handelingsgericht werken en arrangeren
  • Leren observeren
  • Meervoudige intelligentie
  • Sociale Media
  • Werken met een Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Wij ontwikkelen voor u ook workshops op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.