Communicatie met ouders

In dit traject kijken we gestructureerd naar de organisatorische en technische kant van communiceren met ouders. We inventariseren hoe de communicatie op de diverse aspecten nu is geregeld. Is dit passend bij de schoolvisie en passend bij de wensen van de school en ouders?

Vervolgens richten we de blik op wat de teamleden aan vaardigheden nodig hebben om te komen tot geslaagde communicatie met ouders. Zo sluiten we vervolgens in het teamtraject precies aan op wat uw school nodig heeft om te komen tot de gewenste communicatie met ouders. Het resultaat zal bijdragen aan een open en betrokken houding van weerszijden.

Doel

U verwerft kennis en vaardigheden om een goede communicatie met ouders te realiseren

Doelgroep

Schoolteam, directeur