Lesson Study: cyclisch teamleren binnen rekenonderwijs

Lesson Study is een gestructureerde, integrale methode om te werken aan de professionalisering van leerkrachten in rekenonderwijs. Met Lesson Study werken leerkrachten intensief samen. Zij geven en ontvangen gerichte feedback. Op een cyclische manier versterken zij samen hun vaardigheden en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de leeropbrengsten van leerlingen.

De Lesson Study-groep bestaat uit een aantal leerkrachten, een vertegenwoordiger van de schoolleiding en de vakinhoudelijk onderwijsadviseur. Samen bespreken zij de gegeven les als onderzoeksmoment, het hart van de cyclus. De cyclus van Lesson Study bestaat uit de volgende stappen:

  • doelstelling bepalen en ontwerpen van de les
  • uitvoering en observatie van de les
  • reflectie, nabespreking en bijstelling van de les
  • bijgestelde les uitvoeren, observeren en nabespreken
  • evaluatie, implementatie en borging van de werkwijze

Deze werkwijze gebeurt in deelteams (onder-, midden- en bovenbouw). Winstpunten zijn onder andere vakinhoudelijke ontwikkeling, collegialiteit en motivatie.

Doel

Je versterkt op een cyclische manier de leerkrachtvaardigheden en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de leeropbrengsten van leerlingen.

Doelgroep

Schoolteam