Werken aan je bevoegd- en bekwaamheid via Register Leraar

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leerkrachten in het primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en speciaal (voortgezet) onderwijs. Door je te registreren laat je zien dat je bevoegd en bekwaam bent én dat je hieraan wilt blijven werken. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op jouw professionaliteit. Wil je precies weten wat Register Leraar inhoudt? Kijk op de website voor meer informatie (www.registerleraar.nl) of neem contact op met registerleraar.nl. Als school of team kun je kosteloos voorlichting krijgen door een ambassadeur van de organisatie.

Leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun registerdossier. In het beoordelingskader professionalisering leraren is te lezen welke activiteiten onder Register Leraar vallen. Bij het succesvol afronden van onze opleidingen/cursussen en trajecten ontvang je een certificaat met daarop de registercode en de studiebelasting (het aantal Register Uren - RU). Dit geef je persoonlijk in jouw registerdossier in.

Bij onze opleidingen/cursussen en trajecten die gevalideerd zijn, vermelden wij het logo met de validatiecode van Register Leraar. Klik op de link voor meer informatie:

Onze netwerken zijn maatwerk. Helaas is het vooraf valideren van maatwerk (nog) niet mogelijk in Register Leraar. Als je een netwerk bijeenkomst bij ons gevolgd hebt, kun je deze studiedag na afloop zelf ingeven in je registerdossier.