Leren werken met de methode Rekenwonders

Rekenwonders is een nieuwe rekenmethode met een andere aanpak. De methode is een vertaling en bewerking van de methode die in Singapore op alle scholen wordt gebruikt. Deze methode hanteert een didactiek die afwijkt van de gangbare, realistische rekenmethoden.

Kenmerken zijn:

  • accent op getalbegrip
  • werken met het strookmodel
  • kinderen leren rekenopgaven te visualiseren
  • Kinderen leren probleemoplossend denken

Tijdens het implementatietraject leert u werken met de strategieën en modellen van Rekenwonders

Doel

U voert op een succesvolle wijze Rekenwonders in.

Doelgroep

Schoolteam