Taal / lezen

Taal is de verbindende factor in de ontwikkeling van het kind. Goed taalonderwijs zorgt ervoor dat leerlingen bij andere vakken ook goed presteren. Succesvol taal- en leesonderwijs is betekenisvol, strategisch en sociaal. Opbrengstgericht taalonderwijs kenmerkt zich door effectieve, interactieve en gedifferentieerde instructie. Van belang is het denken in kansen en mogelijkheden van elke leerling afzonderlijk, ongeacht taalniveau en taalachtergrond. Niet de methode maar het vakmanschap van de leerkracht is hierin de meest bepalende factor.

Inspirerende workshops

  • Gerichte hulp bij technisch lezen
  • Maximale opbrengsten bij het aanvankelijk lezen
  • Opbrengstgericht spellingonderwijs
  • Opbrengstgericht werken bij begrijpend lezen
  • Vloeiend & vlot leren lezen

Wij ontwikkelen voor u ook workshops op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.