Lezen / schrijven / woordenschat

Kinderen hebben recht op goed onderwijs en dan in het bijzonder op goed onderwijs in lezen en schrijven. Lezen en schrijven vormen het fundament voor alle andere vakken. Goed lees- en schrijfonderwijs is van cruciaal belang voor een succesvolle schoolloopbaan. Opbrengstgericht werken staat centraal bij lees- en schrijfonderwijs.

Inspirerende workshops


  • Maximale opbrengsten bij het aanvankelijk lezen
  • Opbrengstgericht spellingonderwijs
  • Opbrengstgericht werken bij begrijpend lezen
  • Starttraining Veilig Leren Lezen (Kim)
  • VNL en  woordenschat
  • Veel lezen, Niveau omhoog,
    Leesplezier (VNL)
  • Vloeiend & vlot leren lezen
  • Zorgniveaus en lezen

Wij ontwikkelen voor u ook workshops op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.