Als je 't begrijpt is lezen leuk

Kinderen die bij het lezen niet weten wat de bedoeling is, vinden begrijpend lezen moeilijk. Maar wie het anders aanpakt, kan het plezier in lezen hervinden en de resultaten drastisch verbeteren. In de ontwikkeling van technisch lezen naar begrijpend lezen speelt de leerkracht een belangrijke rol bij:

  • Voorkennis ophalen
  • Je afvragen of je nog begrijpt wat je leest  
  • Verbanden in de tekst ontdekken
  • Voordoen (modeleren) 
  • Gezamenlijk oefenen

Alleen zo wordt bij kinderen een houding ontwikkeld waardoor ze willen begrijpen wat ze lezen.  Als kinderen écht gaan lezen omdat teksten hen boeien, begrijpen ze meer en lezen ze beter

Doel

Je vergroot het leesplezier en leesbegrip van de kinderen.

Doelgroep

Schoolteam