Beter lezen met VNL

VNL staat voor Veel lezen, Niveau omhoog en Leesplezier. Een unieke vorm van voortgezet technisch lezen. De intrinsieke motivatie van het kind staat centraal. Vanaf groep 3 verhogen leerlingen hun leesvaardigheid door veel leeskilometers te maken.

De kenmerken zijn:

  • Een didactisch geordende schoolbibliotheek met leuke  kinderboeken
  • De leesbeleving is gekoppeld aan het technisch leesniveau
  • Leesplezier
  • Iedere dag 15 minuten stillezen in de hele school
  • Ieder kind leest op het eigen niveau
  • Aandacht voor boekpromotie in de klas
  • De leerkracht is actief in de rol van leescoach
  • De  leescoördinator vormt  de spil van het leesonderwijs binnen de school

Wij besteden aandacht aan het leesplan, de zorgleerlingen, het leerlingvolgsysteem, de leesresultaten, woordenschat,het racelezen  en boekpromotie. Zie ook:

Doel

U optimaliseert het voortgezet (technisch) lezen, waardoor kinderen beter en met meer plezier (gaan) lezen.

Doelgroep

Schoolteam

Bijlagen:
Folder VNL