De leescoördinator werkt!

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

Je bent een leerkracht met ambities. Je gaat voor goed onderwijs en wilt het beste uit jezelf, je collega’s en de leerlingen halen. Je bent of wordt leescoördinator en je wilt weten hoe dat (goed) werkt. Dat leer je tijdens deze opleiding. 

Een goede leescoördinator stimuleert en onderhoudt het leesonderwijs op school. Scholen met een leescoördinator zijn beter in staat duurzame veranderingen in te voeren en te borgen. 

Wat gaan we doen

In de cursus gaan we aan het werk met de functie en taken van de leescoördinator, voorbereidend en aanvankelijk lezen, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, leesbevordering en boekpromotie. Je werkt gedurende de opleiding aan een concrete aanpak voor je eigen school.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • taken en functies van de leescoördinator in de school
  • de leescoördinator als vraagbaak voor de praktijk van het leesonderwijs
  • beleidsinstrument voor het ontwikkelen en aansturen van leesbeleid binnen de school
  • concrete en effectieve invulling van de leerlijnen en tussendoelen voor de groepen 1 t/m 8
  • coachen van collega’s d.m.v. klassenconsultaties en feedback
  • de kwaliteitszorg en verbetering van het leesonderwijs op basis van een systematische analyse van het onderwijsaanbod

De eindopdracht bestaat uit het opstellen van een concreet (meerjaren)plan voor een aspect van het leesonderwijs binnen jouw eigen school. 

Doel

Je ontwikkelt kennis en vaardigheden voor de taak van leescoördinator en je werkt aan een concrete aanpak voor de eigen school die je vastlegt in een schoolleesplan.

Voor wie

(Startende) leescoördinatoren, leerkrachten en intern begeleiders

Data & locatie:


Alkmaar

10 oktober 2018

21 november 2018

16 januari 2019

13 februari 2019

3 april 2019

Tijd:

14.00-16.30 uur

Register Leraar:

yVie7G3RUd

Studiebelasting:

34 RU

Kosten:

€ 749,00 p.p.