De leescoördinator werkt!

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

De leescoördinator stimuleert en onderhoudt het leesonderwijs op school. Scholen met een leescoördinator zijn beter in staat veranderingen in de school in te voeren en te borgen. De leescoördinator oriënteert zich in de volle breedte en ontwikkelt een visie op leesonderwijs. Dit wordt vastgelegd in het schoolleesplan.

Aan de orde komen:

  • functie en taken leescoördinator
  • voorbereidend en aanvankelijk lezen
  • voortgezet technisch lezen
  • begrijpend lezen
  • leesbevordering en boekpromotie

Je krijgt handreikingen om klassenconsultaties uit te voeren.

Doel:

Je verwerft kennis en ontwikkelt vaardigheden voor de functie van leescoördinator en je werkt aan een concrete aanpak voor de eigen school die je vastlegt in een schoolleesplan

Doelgroep:

Leerkrachten, intern begeleiders, (startende) leescoördinatoren

Data & locatie:


Heerhugowaard

18 oktober 2017

22 november 2017

17 januari 2018

14 februari 2018

28 maart 2018


Alkmaar:

10 okober 2018

21 november 2018

16 januari 2019

13 februari 2019

3 april 2019

Tijd:

14:00 - 16.30 uur

Register Leraar:

yVie7G3RUd

Studiebelasting:

34 RU

Kosten:

€ 749,00 p.p.