Effectief spellingonderwijs

Met een aantal schoolspecifieke criteria werken wij aan het verbeteren van uw spellingonderwijs. Wij bieden een doelgerichte aanpak om de mogelijkheden van de spellingleerlijn van uw methode optimaal te benutten. U krijgt zicht op de referentieniveaus en de doorgaande leerlijn van uw methode.

Aan bod komen:

  • de didactiek
  • de leerkrachtvaardigheden
  • het modeleren door de leerkracht

U leert opbrengstgericht werken met uw methode.

Doel

U verbetert het spellingonderwijs door het opstellen van een spellingprotocol voor uw school en het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden.

Doelgroep

Schoolteam