Netwerk: VNL leescoördinatoren

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

Intervisie en het uitwisselen van ervaringen

Je bent leescoördinator van een school die het invoeringstraject VNL (Veel Lezen, Niveau omhoog, Leesplezier) heeft afgerond en bent volop aan het werk in de praktijk. Lijkt het je interessant om met regelmaat uit te wisselen met andere taalcoördinatoren? Neem dan deel aan dit netwerk.
Het netwerk leescoördinator biedt je de mogelijkheid voor intervisie, bijscholing en het uitwisselen van ervaringen. Je leert van en met elkaar.

Wat gaan we doen

In het netwerk komen de leescoördinatoren van tenminste vijf scholen twee maal per jaar bij elkaar om kennis en ervaring te halen en te brengen en gezamenlijk oplossingen te vinden voor praktijkvraagstukken. Onze onderwijsadviseur bereidt de bijeenkomsten voor in overleg met de deelnemers.

Doel

Je leert van en met elkaar, inspireert elkaar en vindt samen oplossingen voor praktijkvraagstukken op het gebied van lezen met VNL.

Voor wie

Leescoördinatoren van scholen die het invoeringstraject VNL hebben afgerond en ervaren zijn in het werken met VNL. 

Data & locatie:


Op de scholen van de deelnemers (we nemen contact op) 

31 oktober 2018

15 mei 2019

Tijd:

14.00-16.00 uur

Register Leraar:

Na afloop kun je dit netwerk zelf in je registerdossier ingeven.

Studiebelasting:

6 RU

Kosten:

€ 199,00 p.p.


Downloads