Opfriscursus VNL (Veel lezen, Niveau omhoog, Leesplezier)

  • Inhoud traject
  • Extra informatie

Voor scholen die het voortgezet technisch leesonderwijs vormgeven  met vernieuwen niveaulezen is een opfristraject ontwikkeld. De nieuwste ontwikkelingen binnen het leesonderwijs komen hierbij aan bod. Uitgangspunt van VNL blijft het werken met de didactisch geordende schoolbibliotheek gericht op leesplezier! Ook het maken van leeskilometers blijft gehandhaafd.

Nieuwe versterkende elementen:

  • De leescoördinator
  • Leesondersteuning met Vloeiend & vlot leren lezen
  • VNL en woordenschat
  • Het leesplan
  • De module voor groep 1-2
  • Racelezen

De leescoördinator krijgt de nieuwste gereedschappen aangereikt om leerkrachten te begeleiden. De leesresultaten op school-, groeps- en individueel niveau worden geanalyseerd. Na de analyse zijn er concrete acties uitgewerkt om de leesresultaten verder te verbeteren. 

Doel

U versterkt en verdiept uw leesonderwijs en u kunt de nieuwe ontwikkelingen binnen VNL in uw schoolsituatie toepassen.

Doelgroep

Schoolteam met kennis van VNL