Quickscan VNL

  • Inhoud traject
  • Extra informatie

Uw school heeft enige tijd geleden VNL voor het voortgezet technisch lezen succesvol ingevoerd. De afkorting VNL (vernieuwen niveaulezen) is veranderd: VNL staat nu voor Veel Lezen, Niveau omhoog en Leesplezier. Naast de afkorting is ook de inhoud van de cursusmap en de begeleiding van zwakke lezers vernieuwd. Er kunnen verschillende redenen zijn om VNL in uw school op te frissen zoals :

  • De komst van nieuwe leerkrachten, die het invoeringstraject niet hebben meegemaakt
  • De aanstelling van een nieuwe leescoördinator
  • Tegenvallende resultaten bij de Cito-toetsen
  • Het schoolleesplan
  • De bibliotheek is niet meer actueel
  • De boekenlijsten zijn verouderd
  • De aanpak van de zwakke lezers vraagt aandacht

Voor onze VNL-scholen bieden wij een ‘QuickScan’ VNL aan. In een bijeenkomst van twee uur kijken we naar de stand van zaken m.b.t. VNL op uw school en stippen kort de vernieuwingen aan. Wij gaan samen aan de slag met een inventarisatie van VNL op uw school en formuleren de actiepunten voor uw leesonderwijs.

Doel

In een studiemiddag krijgt u zicht op de nieuwe ontwikkelingen bij VNL en de verbeterpunten op uw eigen school

Doelgroep

Schoolteam met kennis van VNL