Racelezen

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

Wil je werken aan het leestempo van jouw leerlingen? Racelezen is een programma waarbij de automatisering van de leesvaardigheid en de directe woordherkenning centraal staan. Het doel is om het leestempo te verhogen met behoud van de nauwkeurigheid. Veel oefenen met woordrijen door middel van samenwerkend leren in combinatie met de voor-, koor-. door-strategie maken het oefenen betekenisvol.

Door het plannen van acht raceleesweken in het schooljaar wordt een week per maand intensief geoefend met woordrijen. Van groep 3 tot en met 8 wordt in dezelfde weken geoefend.

OBD Noordwest heeft het programma Racelezen ontwikkeld. In deze bijeenkomst maak je kennis met het programma en de werkvormen binnen racelezen.  De materialen van Racelezen bestaan uit een handleiding, de woordlijsten (8 lijsten per groep), een weekplanning, werkbladen voor de leerlingen en een kijkwijzer voor klassenconsultaties. Aan het eind van deze bijeenkomst krijg je de materialen mee en kun je er op school mee aan de slag.


Doel:

Je leert werken met het programma Racelezen.

Doelgroep:

leerkrachten, intern begeleider

Data & locatie:

Alkmaar

23 mei 2018

Tijd:

14.00 - 16.30 uur

Kosten:

199,00 euro