Tutorlezen: voor een beter leesresultaat en meer sociale vaardigheden

Tutorlezen is een manier van leesonderwijs waarbij de ene leerling de andere helpt. Het is vorm van samenwerkend of coöperatief leren waarbij leerlingen uit de bovenbouw de leerlingen uit de onderbouw helpen bij het begrijpend lezen.

Met tutorlezen werkt u aan:

  • Het bevorderen van de goede relaties tussen leerlingen
  • Het verbeteren van het sociale klimaat op school
  • Het stimuleren van het leesplezier
  • Het verbeteren van de leesvaardigheid

Uw leerlingen gaan met meer plezier lezen en het leesbegrip, zelfvertrouwen en  verantwoordelijkheidsbesef nemen sterk  toe

Het project biedt een gestructureerde aanpak met een praktische handleiding. We maken gebruik van beeldmateriaal bij de training. Het tutorproject is ontwikkeld door Sardes.

Doel

U ontwikkelt kennis en vaardigheden om met tutorlezen aan de slag te gaan.

Doelgroep

Leerkrachten groep 4-8