Vloeiend & vlot leren lezen binnen VNL

Werkt u voor het voortgezet lezen met VNL? En wilt u bij deze aanpak ook de zwakke lezers op niveau krijgen en lekker laten lezen? Dan is goede instructie nodig naast het vrij lezen. Dit kan met de Vloeiend & vlotboekjes van Zwijsen. Wij hebben bij ‘Vloeiend en vlot’ een handleiding geschreven, voor leesondersteuning op zorgniveau 2.

We gaan in op:

  • de technische leesmoeilijkheden
  • de bruikbare methodieken

De werkwijze is motiverend voor de leerlingen. Ze oefenen na de instructie zelfstandig of in tweetallen. U krijgt handvatten voor de organisatie in de klas.

Het invoeringstraject van deze werkwijze bestaat uit een studiemorgen of -middag en een studiebijeenkomst, gevolgd door klassenconsultaties

Doel

U krijgt kennis en vaardigheden om kinderen Vloeiend & vlot te leren lezen binnen VNL.

Doelgroep

Leerkrachten groep 4-8