Methodiek / didactiek

Iedere methode voor taal en lezen maakt gebruik van een  eigen specifieke didactische aanpak. De visie en uitgangspunten van de school zijn bepalend voor de keuze van een methode. Kennis van de methode en van de didactische aanpak zijn doorslaggevend voor effectief en opbrengstgericht taal- en leesonderwijs.

Inspirerende workshops

  • Gerichte hulp bij technisch lezen
  • Maximale opbrengsten bij het aanvankelijk lezen
  • Opbrengstgericht spellingonderwijs
  • Opbrengstgericht werken bij begrijpend lezen
  • Veel lezen en uitbreiden woordenschat
  • Veel lezen, Niveau omhoog,
    Leesplezier (VNL)
  • Vloeiend & vlot leren lezen

Wij ontwikkelen voor u ook workshops op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.