Begrijpend lezen verbeteren

Vallen de resultaten van de toets 'Begrijpend lezen' tegen? Heeft u behoefte aan een nadere beschouwing met een taalspecialist? Dan kunt u bij ons terecht voor een zorgvuldige procesanalyse van de toetsresultaten. Op basis daarvan stellen we een gericht verbeteringstraject op. De inhoud daarvan sluit naadloos aan bij de situatie en de wensen van uw school. We maken gebruik van de nieuwste inzichten rond begrijpend lezen. Strategiegebruik, de woordenschatdidactiek en de didactiek van het hardop voordenken komen aan bod.

Doel

U ontwikkelt kennis en vaardigheden om het leesonderwijs en de leesresultaten van begrijpend lezen bij de leerlingen te verbeteren.

Doelgroep

Leerkrachten groep 4-8