Een nieuwe schrijfmethode implementeren

Het leren werken met een nieuwe methode is niet eenvoudig. Op een praktische wijze voeren wij de nieuwe schrijfmethode in. Wij gaan in op het werken met een jaar- of weekplanning, de leerlijnen en strategieën van de nieuwe methode, de didactiek en het organisatiemodel, het differentiatiemodel en de toetsen. De integratie van de nieuwe methode in uw dagelijkse onderwijspraktijk staat centraal.

Doel

U voert op een succesvolle wijze uw nieuwe schrijfmethode in.

Doelgroep

Schoolteam