Een nieuwe taal- of leesmethode implementeren

Om maximaal te profiteren van de voordelen van de nieuwe methode is een invoeringstraject ontwikkeld. Begeleiding bij de eerste jaren van de invoering kan de onderwijskundige opbrengst van een methode aanzienlijk vergroten.

Wij gaan in op:

  • Het organisatiemodel van de methode
  • De didactiek
  • De leerlijnen
  • Het differentiatiemodel
  • Werken met een jaar- en weekplanning
  • Het gebruik van het digibord 
  • Het gebruik van de software 
  • De toetsen van de methode
  • Integratie van de nieuwe aanpak in de dagelijkse onderwijspraktijk

Klassenconsultaties vormen onderdeel van dit traject.

Doel

U voert op een succesvolle wijze uw nieuwe taal- of leesmethode in.

Doelgroep

Schoolteam