Een nieuwe taal- of leesmethode kiezen

Je wilt snel en verantwoord een keuze maken voor een nieuwe taal- of leesmethode. Een methode die past bij de schoolsituatie. Wij gaan in op de kenmerken van goed taal-/leesonderwijs. Het taalbeleidsplan van de school vormt het vertrekpunt. Wij vergelijken de methoden met door het team bepaalde selectiecriteria. Er is aandacht voor referentieniveaus en opbrengstgericht werken. Het keuzetraject is mogelijk voor taalmethoden en voor methoden voor  aanvankelijk, voortgezet technisch en begrijpend lezen. Je kunt bij taalmethoden accenten leggen op spelling, woordenschat en taal.

Doel

Je maakt een goede en verantwoorde keuze voor een nieuwe taal- of leesmethode.

Doelgroep

Leerkrachten van groep (3) 4-8