Een nieuwe taal- of leesmethode kiezen

U wilt snel en verantwoord een keuze maken voor een nieuwe taal- of leesmethode. Een methode die past bij uw schoolsituatie. Wij gaan in op de kenmerken van goed taal-/leesonderwijs. Uw taalbeleidsplan vormt het vertrekpunt. Wij vergelijken de methoden met door u bepaalde selectiecriteria. Er is aandacht voor referentieniveaus en opbrengstgericht werken. Het keuzetraject is mogelijk voor taalmethoden en voor methoden voor  aanvankelijk, voortgezet technisch en begrijpend lezen. U kunt bij taalmethoden accenten leggen op spelling, woordenschat en taal.

Doel

U maakt een goede en verantwoorde keuze voor een nieuwe taal- of leesmethode.

Doelgroep

Leekrachten van groep (3) 4-8