Taalbeleid

Taalbeleid richt zich op het planmatig  verbeteren van de inhoud en organisatie  van het taalonderwijs. U vormt op uw school een taalbeleidsgroep en werkt samen aan het opstellen van een taalbeleidsplan. De referentieniveaus zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt. 

Werken aan taalbeleid houdt in:

  • de stand van zaken rond taalonderwijs op school- en groepsniveau in kaart brengen
  • huidige situatie analyseren
  • opbrengstgerichte verbeterdoelen formuleren
  • prioriteiten stellen
  • plan van aanpak opstellen

Doel

U werkt aan het opstellen van een taalbeleidsplan en de uitvoering van het taalbeleid, gericht op het halen van hoge doelen bij alle leerlingen.

Doelgroep

Schoolteam