Werken aan woordenschat

Woordenschat vormt de basis voor taalontwikkeling. Binnen woordenschatonderwijs wordt gebruik gemaakt van het didactisch hulpmiddel de viertakt (Verhallen, van den Nulft). De viertakt bestaat uit vier fasen: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren. Een betekenisvolle context is een voorwaarde voor succesvol woordenschatonderwijs. Kenmerken zijn:

  • betekenisvolle context
  • actieve leerhouding van de leerling
  • accent op beleving, inleving en betrokkenheid van de leerling
  • veel lezen met daaraan gekoppelde woordenschatactiviteiten
  • in samenhang met de taal- en/of wereldorientatiemethode
  • doorgaande lijn binnen de school

U leert routines en vaardigheden om een betekenisvolle woordenschatdidactiek toe te passen.

Doel

U ontwikkelt kennis en vaardigheden om betekenisvol woordenschatonderwijs in een doorgaande lijn te geven.

Doelgroep

Schoolteam