Asielzoekerskinderen in het basisonderwijs

Kinderen van asielzoekers, die pas zijn aangekomen in Nederland, hebben nog onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands om zonder problemen in het basisonderwijs te starten. Deze nieuwkomers profiteren het meest van een start in een centrale opvangklas. In gemeenten zonder centrale opvang komen asielzoekerskinderen in het reguliere basisonderwijs terecht. Het begeleiden van deze leerlingen vraagt specifieke deskundigheid van de leerkrachten.

Wij bieden advies en begeleiding op het gebied van de (eerste) opvang en ondersteuning van anderstalige leerlingen in het basisonderwijs en de kinderopvang. U kunt bij ons terecht  voor:

  • advies over het inrichten van een centrale opvang
  • opvang op school
  • financiering
  • onderwijsprogramma
  • leerlingenzorg
  • scholing en begeleiding van leerkrachten

De toepassing binnen uw eigen praktijk staat centraal. 

Doelgroep

Leerkrachten, schoolteams, schoolbesturen en gemeenten

Doel

U geeft vorm aan passend onderwijs voor asielzoekerskinderen en nieuwkomers

Download
Basisinformatie voor nieuwkomersonderwijs (Lowan)