Een anderstalige leerling in de klas

Elke school kan (onverwachts) aanmeldingen krijgen van anderstalige leerlingen. Deze leerlingen komen uit verschillende (westerse- en niet-westerse) landen. Zij hebben gemeen dat zij de Nederlandse taal niet machtig zijn. Hoe zorg je als leerkracht voor goed onderwijs aan deze leerlingen? 

In dit traject krijg je ondersteuning bij de inrichting van onderwijs in het Nederlands als tweede taal (NT2). Wij maken een plan op maat. Daarbij kijken wij naar:
•    de fase van tweede taalontwikkeling van de leerling
•    de beschikbare leermiddelen voor de leerling
•    het inpassen van de begeleiding in de klas

Het opbouwen en uitbreiden van de woordenschat binnen betekenisvolle contexten staat centraal. Je krijgt concrete middelen en materialen aangereikt. Er is veel aandacht voor specifieke onderwijsvaardigheden.  

Doel

Je beschikt over een handelingsplan om anderstalige leerlingen goed te kunnen opvangen en begeleiden naar een zo hoog mogelijk taalniveau in de Nederlandse taal.

Voor wie?

Schoolteams of individuele leerkrachten