Subsidies en regelingen

Er worden regelmatig subsidies voor onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen verstrekt. Hieronder tref je een overzicht van recente regelingen:
Subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden kinderopvang
De overheid stelt van 2014 tot en met 2018 geld beschikbaar voor het volgen van trainingen gericht op het verbeteren van taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en gastouders. Het vierde en laatste tijdvak van de regeling Kinderopvang Taal- en Interactievaardigheden is inmiddels gesloten. In de regeling zijn twee trainingsprogramma’s opgenomen. Wij bieden zowel de TINK-training als de training Oog voor interactie aan. Neem voor meer informatie contact op met Riet Tuink via rtuink@obdnoordwest.nl of 06 46 72 77 74.
Regeling voor de ondersteuning van het onderwijs aan asielzoekers/statushouders die voor het 2e jaar in Nederland zijn
Deze regeling is ter ondersteuning van het onderwijs aan asielzoekerskinderen die gedurende hun tweede jaar in Nederland woonachtig zijn. Dit is een aanvulling op de bestaande regeling (art. 31) voor eerste opvang aan asielzoekers. De bekostiging vindt plaats per kwartaal en wordt gebaseerd op het aantal asielzoekerskinderen die één jaar of langer, maar korter dan twee jaar woonachtig in Nederland zijn en op de eerste dag van het kwartaal staan ingeschreven. De peildata die gehanteerd worden zijn: eerste dag na de zomervakantie, 1 november, 1 februari,1 mei. Wil je meer informatie over de regeling en wil je weten waarin wij je kunnen ondersteunen? Neem contact op met Inge Schelvis via ischelvis@obdnoordwest.nl of 06 52 34 22 18.