Grip op ongrijpbaar pesten

 • Inhoud traject
 • Extra informatie

Scholen sociaal veilig met de unieke M5 aanpak

Pesten is binnen het onderwijs een hot item. Pijnlijke situaties hebben tot aanscherping van de wetgeving geleid. Alleen het hebben van beleid op het gebied van sociale veiligheid is onvoldoende. Scholen dienen vanaf nu aan te tonen hoe effectief dit beleid daadwerkelijk is. Er was tot nu toe geen adequaat instrumentarium om tot duurzame oplossingen te komen door middel van een geïntegreerde schoolbrede aanpak. Dat is er nu wel: de M5 aanpak.

De M5 aanpak biedt handvatten voor onderwijsprofessionals

Met de M5 aanpak richten scholen zich specifiek op structureel pesten; op de kleine, onzichtbare groep leerlingen die te vaak en te ver over de grens gaat en die er voor zorgt dat het voor andere leerlingen onveilig blijft. De M5 aanpak is een aanvulling op het huidige beleid. Het geeft je als onderwijsprofessional handvatten om:

 • structureel pesten zichtbaar te maken
 • structureel pestgedrag uit de sfeer van geheimhouding te halen
 • pesters adequate hulp te bieden bij het stoppen   

De M5 Meldbox: het kloppend hart van de aanpak

Het stoppen van structureel pesten is alleen mogelijk als je weet wat er werkelijk tussen leerlingen speelt. Daarom krijgen scholen de beschikking over een eigen digitaal meldsysteem: de Meldbox. Via een knop op de website kunnen leerlingen, medewerkers en ouders onveilige situaties en vervelende incidenten melden. Hierdoor worden de onzichtbare patronen in de dynamiek tussen leerlingen zichtbaar. Scholen krijgen zicht op wat er zich werkelijk afspeelt: vermoedens worden feiten. Zij kunnen ouders bovendien laten zien dat hun kind te vaak of te ver over de grens gaat.

Terugwinnen van vertrouwen, verhogen van de sociale veiligheid

De M5 Meldbox is volledig geïntegreerd in een schoolbrede aanpak. Voordat leerlingen het structurele pesten durven melden, wordt er eerst gewerkt aan het terugwinnen van hun vertrouwen. Dat vertrouwen groeit als leerlingen merken dat hun school het probleem kan oplossen, zonder dat het een groep of klas extra spanning oplevert.

Onze experts werken ‘on-the-job’ met schoolleiding en onderwijsprofessionals aan het stapsgewijs verhogen van de sociale veiligheid in groepen en klassen. De autoriteit van onderwijsprofessionals ten opzichte van leerlingen wordt op een bijna speelse wijze hersteld. Ontspannen onderwijsprofessionals kunnen met minder inspanning de orde in een klas of groep en de veiligheid van leerlingen waarborgen.

Met de M5 aanpak hebben scholen de informatie en het instrumentarium om pesters gericht uit hun negatieve gedrag te halen. De geheimzinnigheid en de onzichtbaarheid worden ongedaan gemaakt; geen schuld, geen straf, maar leerlingen die doorgaan moeten wél stoppen!

De waarde van de M5 aanpak voor jouw school

 • Leerlingen, medewerkers en ouders kunnen 24/7 via een knop op de website van hun eigen school, hun zorgen over sociaal onwenselijk gedrag melden.
 • Alle informatie is veilig opgeslagen in de M5 Meldbox en is voortdurend beschikbaar.
 • Als school heb je hierdoor steeds zicht op wat er zich afspeelt en kun je sneller ingrijpen.
 • Je kunt concreet zien wie, waar, wanneer en hoe over de grens gaat en daar op inspelen.
 • Schoolleiding en onderwijsprofessionals nemen op basis van feiten samen de regie op zowel het zichtbare, als het onzichtbare grensoverschrijdend gedrag.
 • In plaats van iedere dag brandjes te blussen, werk je als school stapsgewijs aan een hoger niveau van sociale veiligheid. Een niveau van veiligheid, waarop geen leerling meer hoeft te pesten om zichzelf veilig te kunnen voelen.
 • De M5 aanpak biedt scholen handvatten om pesten op een verbindende en gezagsvolle manier te stoppen; zonder het voor leerlingen extra spannend te maken.
 • De geheimzinnigheid en de onzichtbaarheid van met name het beschadigende pesten gaan eraf; geen schuld, geen straf, maar leerlingen die over de grens gaan moeten wél stoppen en daar krijgen ze hulp bij.
 • Slachtoffers van structureel pestgedrag zijn niet langer het probleem. Zij hoeven zelden nog op speciale trainingen. Hun eventuele gevoeligheid mag er gewoon zijn.
 • Met de managementinformatie uit de Meldbox kan een school op heel eenvoudige wijze naar derden (inspectie, MR, etc.) verantwoording afleggen over de effectiviteit van haar beleid.

Geen structureel pestgedrag op jouw school?

Ook dan kan de M5 aanpak interessant zijn. De managementinformatie uit de Meldbox vormt namelijk hét bewijs dat het beleid dat gevolgd wordt, werkt.

Voor wie?

Scholen in het PO, VO en MBO

Doel

Structureel pesten stopt en de school wordt (weer) een sociaal veilige omgeving.

Meer info

Bekijk de filmpjes voor meer informatie of neem contact op met Irma de Bood via idebood@obdnoordwest.nl of 06 – 116 260 30.