Voortgezet onderwijs

Wij adviseren en begeleiden docenten, mentoren en andere professionals bij het realiseren van succesvolle ontwikkeling van de onderwijspraktijk. Vanuit onze visie werken wij aan een veilig schoolklimaat. Alle leerlingen hebben recht op onderwijs in een veilige en voorspelbare omgeving waarin ze geaccepteerd en gerespecteerd worden. Uitgangspunten zijn veiligheid, respect, positieve communicatie en samenwerken. Een veilig schoolklimaat behoort tot de basiskwaliteit van iedere school.

In een veilig schoolklimaat werken wij op een  handelingsgerichte manier waarbij de onderwijsbehoeften van de leerling centraal staat. Wij begeleiden thuiszitters en zieke leerlingen thuis en op school. Wij verzorgen onderzoek en behandeling van onder andere dyslexie, dyscalculie en intelligentie.  Met het Groeidocument brengen wij de extra ondersteuning voor een leerling in kaart , maken een planning en een evaluatie.

Wij begeleiden docenten bij het implementeren van nieuwe ontwikkelingen en bij het werken aan hun persoonlijke professionalisering.