Startende docenten

Een goede begeleiding van startende docenten zorgt voor een vloeiende overgang van opleiding naar beroepspraktijk. Het versnelt hun ontwikkeling en voorkomt voortijdige beroepsuitval. Het ministerie van OC&W heeft een traject ingezet om beginnende docenten een betere begeleiding te bieden: Begeleiding startende leraren (BSL).

Begeleiding kan op vier gebieden geboden worden (Helms-Lorenz e.a, 2013):

  • werkdrukvermindering
  • cultuur van de school leren kennen
  • effectief pedagogisch en didactisch handelen in de klas
  • professionele ontwikkeling van de startende docent

Onze begeleiding en advisering richt zich op het vergroten van effectief handelen en de professionele ontwikkeling.

Advies & begeleiding

Ons advies- en begeleidingstrajecten worden altijd op maar gemaakt. Neem contact met ons op voor meer informatie. Een greep uit ons aanbod voor startende docenten:

Inspirerende workshops

Wij ontwikkelen workshops op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.