Handelingsgericht werken

Met handelingsgericht werken (HGW) stemmen scholen, in samenwerking met de ouders, hun onderwijs af op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Het is een systematische en transparante manier van werken, die de school helpt effectief om te gaan met de verschillen tussen leerlingen. In samenspraak met de zorgcoördinator, mentor en ouders formuleren docenten doelen voor het leren en functioneren van de leerling. De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal. De mogelijkheden van het kind en zijn omgeving zijn het uitgangspunt.

Handelingsgericht arrangeren

Handelingsgericht arrangeren (HGA) gaat in op wat de docent, leerling en ouders  nodig hebben. De toewijzing van onderwijs- en/of  jeugdhulparrangementen op basis van hun behoeften staat centraal. Uitgangspunten zijn de onderwijsbehoeften van de leerling, de ondersteuningsbehoeften van docenten en ouders. Samenwerkingsverbanden maken afspraken en richtlijnen over het handelingsgericht arrangeren.

Advies & begeleiding

Wij maken onze advies- en begeleidingstrajecten altijd op maat. Neem contact op voor meer informatie. Een greep uit ons aanbod:

Inspirerende workshops

  • Handelingsgericht arrangeren
  • Handelingsgerichte procesdiagnostiek

Wij ontwikkelen ook workshops op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.