Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken (HGW)  is een systematische en doelgerichte werkwijze die het de docent  mogelijk maakt passend onderwijs te bieden aan álle leerlingen, ook de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Bij HGW staan de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal en ligt de nadruk op positieve aspecten, zowel van de leerling als van de docent, de klas en de omgeving.

Op basis van de visie en uitgangssituatie van jouw school maken wij met jou een implementatietraject op maat. Het verder aanscherpen van jouw visie op passend onderwijs kan een eerste fase zijn. De school wordt transparant over:

  • haar beleid
  • haar doelstellingen
  • de samenwerking binnen het schoolteam
  • de samenwerking met leerlingen en ouders
  • de samenwerking met externe partijen

 Doel

Je leert handelingsgericht werken waarbij je de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stelt en werkt aan passend onderwijs.

Doelgroep

Zorgcoördinatoren, mentoren, docenten