Handelingsgericht arrangeren

Handelingsgericht arrangeren gaat in op wat de docent, de leerling en ouders nodig hebben. Aan de basis van Handelingsgericht arrangeren (HGA) staat Handelingsgericht werken (HGW). Met HGA ben je als school in staat om samen met leerling en ouders overleg te voeren en te komen tot overeenstemming over een passend onderwijsaanbod. Uitgangspunten zijn de onderwijsbehoeften van de leerling, de ondersteuningsbehoeften van docenten en ouders. De toewijzing van onderwijs- en/of  jeugdhulparrangementen gebeurt op basis van deze behoeften. Samenwerkingsverbanden maken afspraken en richtlijnen over het handelingsgericht arrangeren. De vormgeving van de extra ondersteuning verschilt per samenwerkingsverband en (school)bestuur. Onze training is maatwerk.

Doel

Je leert handelingsgericht arrangeren en realiseert een passend onderwijsaanbod voor een leerling met speciale onderwijsbehoeften.

Doelgroep

Zorgcoördinatoren, mentoren, docenten