Werken met het groeidocument VO

Het Groeidocument is een middel om de extra ondersteuning voor een leerling in kaart te brengen, te plannen en te evalueren. Handelingsgericht Arrangeren krijgt vorm binnen het samenwerkingsverband door het groeidocument.  In het document wordt gewerkt met de termen: overzicht-inzicht-uitzicht. De zorgcoördinatoren, mentoren en docenten zijn in staat om op basis van het Groeidocument een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ (OOGO) te voeren met leerling en ouders, zodat duidelijk wordt welke extra ondersteuning gewenst en haalbaar is. Dit overleg vindt plaats binnen een Multidisciplinair Overleg (MDO) of Zorgadviesteam (ZAT).

Doel

Je leert werken met het Groeidocument.

Doelgroep

Zorgcoördinatoren, mentoren, docenten