Rekenen

De referentieniveaus rekenen vormen de basis voor het rekenonderwijs in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dat betekent in de praktijk:

  • het onderhouden van rekenvaardigheden tijdens de hele schoolperiode 
  • alle leerlingen maken een rekentoets die meetelt voor het examen
  • alle leerlingen verlaten de school met referentieniveau 2F

Het is belangrijk om naast wiskunde- ook rekenonderwijs te verzorgen in het voortgezet onderwijs. Dit vergroot de functionele gecijferdheid van de leerlingen. 

Wij helpen jou met het realiseren van een rekenaanbod dat leidt naar het referentieniveau 2F. Je zorgt dat alle leerlingen (ook de zwakke rekenaars) dat niveau bereiken.

Advies & begeleiding

Onze advies- en begeleidingstrajecten worden altijd op maat gemaakt. Neem contact met ons op voor meer informatie. Een greep uit ons aanbod:


Inspirerende workshops

Wij ontwikkelen workshops op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.