Doorgaande leerlijnen rekenen VO

  • Inhoud traject
  • Extra informatie

Leerlingen in het voortgezet onderwijs komen van verschillende basisscholen. Deze basisscholen gebruiken verschillende methoden voor reken-wiskunde onderwijs. Voor de doorgaande lijn is het belangrijk dat je goed zicht hebt op de leerlijnen die leerlingen in het basisonderwijs gevolgd hebben. De meeste methoden in het basisonderwijs gaan uit van dezelfde principes en hanteren vergelijkbare werkwijzen en middelen.

Onze rekenspecialist neemt met jou de rekendidactiek en de leerlijnen van verschillende methoden in de bovenbouw van het basisonderwijs door. Op basis hiervan kun je jouw eigen rekenonderwijs aanscherpen. Als je binnen het voortgezet onderwijs aansluit bij de rekenaanpak van het basisonderwijs kun je het grootste rendement verwachten.

Doel

Je maakt kennis met de didactiek en leerlijnen van de meest gebruikte rekenmethoden van het basisonderwijs van het rekenonderwijs in de bovenbouw. Hiermee kun je jouw rekenonderwijs laten aansluiten en werken aan een doorgaande lijn.

Doelgroep

Docenten die verantwoordelijk zijn voor het rekenonderwijs