Eigen rekenvaardigheid van (vak)docenten

  • Inhoud traject
  • Extra informatie

De komst van de referentieniveaus en het Protocol ERWD VO zorgen voor hernieuwde belangstelling voor het rekenonderwijs in het VO. De didactiek van en het lesgeven in rekenen is sterk veranderd. Goed en effectief rekenonderwijs vraagt specifieke competenties van docenten.

Jouw eigen rekenvaardigheid is de basis voor de kwaliteit van de instructie in de groep. In deze bijeenkomsten werken we aan de eigen rekenvaardigheden.

We gaan in op:

  • oplossingsstrategieën en rekenregels
  • werken met concreet materiaal
  • tekenen als hulpmiddel
  • zelf oefenen
  • de didactiek van het rekenen
  • handvatten voor de instructie in de klas

Doel

Je versterkt uw eigen rekenvaardigheid en de kwaliteit van jouw instructies. Dit vergroot jouw zelfvertrouwen in de rekenles.

Doelgroep

Docenten die het rekenonderwijs verzorgen