Omgaan met het protocol ERWD en Dyscalculie VO

  • Inhoud traject
  • Extra informatie

Goed rekenonderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeften van jouw leerlingen. Het voorkomt dat rekenzwakke leerlingen ernstige rekenproblemen ontwikkelen. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van rekenzwakke kinderen is het protocol ERWD en Dyscalculie VO (Ernstige Reken- Wiskundeproblemen en Dyscalculie) ontwikkeld.

Het protocol is een leidraad om jouw rekenonderwijs effectief te maken voor zo veel mogelijk leerlingen. Het geeft handvatten om reken-wiskundeproblemen te voorkomen en effectieve begeleiding te bieden.

Het protocol ERWD en Dyscalculie VO bestaat uit vijf delen:

  1. De visie op rekenen en gevolgen voor beleid en organisatie.
  2. De didactiek van het rekenen.
  3. De signalering en observatie van rekenzwakke leerlingen.
  4. Het begeleiden bij verschillende gradaties van rekenproblematiek.
  5. De werkwijze bij diagnostiek van rekenproblemen.

De rekenspecialisten bieden ondersteuning bij:

De invoering van het protocol ERWD en Dyscalculie VO.

  • Opzetten van diagnostische rekengesprekken met leerlingen en docenten.
  • Uitvoeren van handelingsgericht psychodiagnostisch onderzoek naar dyscalculie in de eerste twee jaren van het VO.
  • Vormgeven van de begeleiding van rekenzwakke kinderen in drie categorieën:

    1) de basisgroep die soms behoefte heeft aan extra instructie
    2) de groep leerlingen met ernstige rekenproblemen: de begeleiding 
        start met een diagnostisch rekenonderzoek, gevolgd door een 
        individueel handelingsplan
    3) de leerlingen met zeer ernstige rekenproblemen: de begeleiding 
        start met een psychodiagnostisch onderzoek