Rekenbeleid in het VO

  • Inhoud traject
  • Extra informatie

Met het verschijnen van het rapport 'Over de drempels met taal en rekenen' van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen heeft jouw school de opdracht gekregen om rekenbeleid op te stellen. Onze rekenspecialisten kunnen je helpen bij de opzet en de uitvoering van dit beleid.

De volgende vragen vormen de bouwstenen bij het opzetten van rekenbeleid:

  • Wat kunnen de leerlingen als ze op school instromen? Welke toetsgegevens zijn er? Welke toetsen kun je inzetten?
  • Welke eisen worden aan leerlingen gesteld in de rekenexamens?
  • Wat moet je faciliteren om de rekenvaardigheden van jouw leerlingen te ontwikkelen?
  • Welke programma's kun je inzetten om de rekenvaardigheid te verbeteren?
  • Wie gaan de rekenlessen op school geven?
  • Wat zijn de nieuwe didactische inzichten in het rekenonderwijs?
  • Hoe pas je realistisch rekenen toe in het voortgezet onderwijs?
  • Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen het vereiste niveau halen? 

De onderdelen van het rekenbeleid bespreken de rekenexperts met jou. Zij ondersteunen je bij het schrijven van een rekenbeleidsplan met 'smart' geformuleerde doelen en concrete activiteiten.

Doel

Je formuleert een rekenbeleidsplan met 'smart' geformuleerde doelen en concrete activiteiten.

Doelgroep

Docenten die verantwoordelijk zijn voor het rekenonderwijs.