Leerbevorderende feedback voor startende docenten

Feedback is op een directe manier het gedrag van de ander ter sprake brengen, zodat deze bewust wordt van zijn gedrag en de effecten daarvan op anderen. Goede feedback is waardevol en heeft een stimulerende werking. Motivatie en feedback zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De wijze waarop een docent feedback aan de leerlingen geeft is van grote invloed op het gedrag en de prestaties van leerlingen. De kwaliteit van feedback staat gelijk aan de kwaliteit van instructie. Leerbevorderende feedback kent vier dimensies:

  1. inhoud
  2. strategie
  3. kwaliteit
  4. leerstand van de leerling

Door feedback krijgen leerlingen zicht op hun eigen doelen en ontwikkeling. Goede vragen stellen is een wezenlijk onderdeel van leerbevorderende feedback. Met behulp van beeldmateriaal worden uw eigen praktijk, kennis en vaardigheden gemeten door middel van een nul- en eindmeting.

Doel

Leren werken met een professioneel instrument voor persoonlijke ontwikkeling.

Doelgroep

Startende docenten.