Veilig schoolklimaat

Alle leerlingen hebben recht op onderwijs in een veilige en voorspelbare omgeving waarin ze geaccepteerd en gerespecteerd worden. Uitgangspunten zijn veiligheid, respect, positieve communicatie en samenwerken. Een veilig schoolklimaat behoort tot de basiskwaliteit van iedere school. Alleen dan kunnen jongeren zich ontplooien tot zelfbewuste burgers. Het is belangrijk dat scholen aantrekkelijk onderwijs bieden en een uitdagende plek zijn waar leerlingen en docenten gezien en gehoord worden. Een programma of methode is ondersteunend en moet ingebed worden in het schoolbeleid. Het schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden, de preventieve benadering, de positieve insteek, de planmatige aanpak en het partnerschap met ouders vormen de basis van een veilig schoolklimaat.

Advies & begeleiding

Wij maken onze advies- en begeleidingstrajecten altijd op maat. Neem contact op voor meer informatie. Een greep uit ons aanbod:

Inspirerende workshops

Wij ontwikkelen workshops op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.