Positive Behavior Support (PBS)

Positive Behavior Support (PBS) is een programma voor het systematisch beheersen van gedrag. Met PBS creëer je een goed klimaat op school en versterk je gewenst gedrag binnen de groep en op individu¬eel niveau. De samenwerking tussen ouders en school is van groot belang. Preventie is een kernbegrip. PBS  gaat uit van drie pijlers

  • respect
  • verantwoordelijkheid
  • veiligheid

Wij bieden je een snelle en bondige versie van het programma. PBS fungeert als kapstok, waaraan je bestaande en nieuwe gedragsmethodieken op kunt hangen. Het vormt een aanvulling op iedere methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die je gebruikt. Want goed gedrag kun je leren!

De vijf modules van het traject Goed Gedrag kun je leren

Zie ook:
De Vreedzame School in het voortgezet onderwijs
Grip op de groep in de brugklas

Doel

Je verbetert het pedagogisch klimaat door een gezonde sociale omgeving te creëren. Hierdoor zullen ook de leerprestaties verbeteren.

Doelgroep

Schoolteam