Taakspel voor gevorderden

Taakspel  voor gevorderden is een spel waarmee je het taakgericht gedrag bij jouw leerlingen kunt  verbeteren. Taakspel gaat uit van positieve controle op gedrag, waarbij gewenst gedrag direct veel aandacht krijgt en ongewenst gedrag zoveel mogelijk wordt genegeerd. Door het werken met Taakspel verbetert u het klassenmanagement, buigt u beginnend probleemgedrag om en krijgen leerlingen meer plezier in school .

Met Taakspel oefenen  de leerlingen tijdens de les in groepjes met de klassenregels. De leerlingen stellen sámen regels voor leerlingen en docent op. Je geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas. De groepjes komen in aanmerking voor de gekozen beloning wanneer zij zich aan de afgesproken regels houden.

De vaardigheden die we aan de orde stellen zijn: 

  • observeren van gewenst en ongewenst gedrag
  • denken in termen van gewenst gedrag
  • bekrachtigen van gewenst gedrag en negeren van ongewenst gedrag

Op basis van jouw observaties worden drie maal per jaar nieuwe groepjes leerlingen samengesteld.

Doel

Je leert de principes van Taakspel toepassen en bevordert een taakgericht, prettig klassenklimaat.

Doelgroep

Docenten en mentoren VMBO, VSO, onderbouw

Praktijkvoorbeeld