W&T café 'Water'

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven


Spelen met water, bootje varen, op zoek naar water in een komkommer of strijden om de beste waterheld te worden! Water vormt een uitdagend thema voor in je klas en sluit aan bij de kerndoelen in het onderwijs. Alles rondom water komt aan bod tijdens ons gratis W&T café ‘Water’ op 25 mei 2018. 

Wij bieden je in samenwerking met Expertisecentrum Wetenschap & Technologie (EWT) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) verschillende workshops aan waarmee je dit thema op een originele manier vormgeeft en kinderen optimale talent- en ontwikkelkansen biedt.

Het W&T café start met waterexpert Klaas Sjouke de Boer van HHNK die je alles vertelt over watermanagement, poldersystemen, gemalen en dijken. Vervolgens krijg je in de workshops praktische lessuggesties die je direct in je groep kunt uitvoeren. De volgende workshops worden aangeboden:


Onderzoekende houding stimuleren
Onderzoekend leren
onderbouw

Susanne Hoogland, OBD NoordwestMeer uit verhalen halen 
Taal & Lezen
onder-, midden- & bovenbouw

Lisette Visser, OBD Noordwest Op zoek naar water
Rekenen & Wiskunde
middenbouw
Yvonne van der Eerden, OBD NoordwestMeerkunners uitdagen
(Hoog)begaafdheid
onderbouw
Jet Geldof, OBD Noordwest
Computational thinking
bovenbouw
Harald van Brederode, Stichting Tabijn

Waterheldenavontuur met virtual reality
bovenbouw
Nina Lambalk & Monique Leenders, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier


Bekijk de tab ‘Extra informatie’ bovenin voor de inhoud van de workshops!

Programma

15.00 uur

Inloop met koffie/thee

15.15 uur

Waterexpert Klaas Sjouke de Boer van HHNK over watermanagement, poldersystemen, gemalen en dijken

15.50 uur

Workshopronde 1

16.40 uur

Korte pauze

16.55 uur

Workshopronde 2

17.45 uur

Gelegenheid tot napraten


Voor wie? Leerkrachten, intern begeleiders en professionals werkzaam in het primair onderwijs
Datum: vrijdag 25 mei 2018
Tijd: 15.15-17.45 uur
Locatie: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stationsplein 136, Heerhugowaard

Registerleraar: zelf ingeven

Aanmelden
Dit W&T café wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het EWT, we kunnen deze bijeenkomst daarom kosteloos aanbieden. We stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt via de tab 'Inschrijven' bovenin want vol=vol!